Ontslag Hegebeintum /hogebeintum

Uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hegebeintum /hogebeintum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hegebeintum /hogebeintum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hegebeintum /hogebeintum. Uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hegebeintum /hogebeintum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hegebeintum /hogebeintum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hegebeintum /hogebeintum of met bevallingsverlof bent in Hegebeintum /hogebeintum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hegebeintum /hogebeintum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hegebeintum /hogebeintum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hegebeintum /hogebeintum
 • Als u in Hegebeintum /hogebeintum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hegebeintum /hogebeintum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hegebeintum /hogebeintum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hegebeintum /hogebeintum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hegebeintum /hogebeintum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hegebeintum /hogebeintum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hegebeintum /hogebeintum. Uitzonderingen in Hegebeintum /hogebeintum;
 • Als uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hegebeintum /hogebeintum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hegebeintum /hogebeintum niet geschikt voor uw werk in Hegebeintum /hogebeintum of
 • u functioneert niet voldoende in Hegebeintum /hogebeintum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hegebeintum /hogebeintum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hegebeintum /hogebeintum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hegebeintum /hogebeintum verblijft, dan mag uw werkgever in Hegebeintum /hogebeintum u eveneens wel ontslaan.