Ontslag Hefswal

Uw werkgever in Hefswal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hefswal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hefswal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hefswal. Uw werkgever in Hefswal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hefswal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hefswal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hefswal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hefswal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hefswal of met bevallingsverlof bent in Hefswal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hefswal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hefswal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hefswal
 • Als u in Hefswal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hefswal wilt opnemen;
 • Omdat u in Hefswal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hefswal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hefswal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hefswal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hefswal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hefswal. Uitzonderingen in Hefswal;
 • Als uw werkgever in Hefswal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hefswal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hefswal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hefswal niet geschikt voor uw werk in Hefswal of
 • u functioneert niet voldoende in Hefswal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hefswal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hefswal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hefswal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hefswal verblijft, dan mag uw werkgever in Hefswal u eveneens wel ontslaan.