Ontslag Heezerenbosch

Uw werkgever in Heezerenbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heezerenbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heezerenbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heezerenbosch. Uw werkgever in Heezerenbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heezerenbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heezerenbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heezerenbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heezerenbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heezerenbosch of met bevallingsverlof bent in Heezerenbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heezerenbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heezerenbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heezerenbosch
 • Als u in Heezerenbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heezerenbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Heezerenbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heezerenbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heezerenbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heezerenbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heezerenbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heezerenbosch. Uitzonderingen in Heezerenbosch;
 • Als uw werkgever in Heezerenbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heezerenbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heezerenbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heezerenbosch niet geschikt voor uw werk in Heezerenbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Heezerenbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heezerenbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heezerenbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heezerenbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heezerenbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Heezerenbosch u eveneens wel ontslaan.