Ontslag Heeze

Uw werkgever in Heeze mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heeze zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heeze

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heeze. Uw werkgever in Heeze mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heeze arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heeze niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heeze te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heeze u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heeze of met bevallingsverlof bent in Heeze.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heeze kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heeze die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heeze
 • Als u in Heeze lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heeze wilt opnemen;
 • Omdat u in Heeze lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heeze lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heeze wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heeze op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heeze

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heeze. Uitzonderingen in Heeze;
 • Als uw werkgever in Heeze bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heeze aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heeze gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heeze niet geschikt voor uw werk in Heeze of
 • u functioneert niet voldoende in Heeze.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heeze

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heeze niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heeze of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heeze verblijft, dan mag uw werkgever in Heeze u eveneens wel ontslaan.