Ontslag Heetveld

Uw werkgever in Heetveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heetveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heetveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heetveld. Uw werkgever in Heetveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heetveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heetveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heetveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heetveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heetveld of met bevallingsverlof bent in Heetveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heetveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heetveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heetveld
 • Als u in Heetveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heetveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Heetveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heetveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heetveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heetveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heetveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heetveld. Uitzonderingen in Heetveld;
 • Als uw werkgever in Heetveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heetveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heetveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heetveld niet geschikt voor uw werk in Heetveld of
 • u functioneert niet voldoende in Heetveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heetveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heetveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heetveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heetveld verblijft, dan mag uw werkgever in Heetveld u eveneens wel ontslaan.