Ontslag Heeten

Uw werkgever in Heeten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heeten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heeten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heeten. Uw werkgever in Heeten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heeten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heeten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heeten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heeten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heeten of met bevallingsverlof bent in Heeten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heeten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heeten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heeten
 • Als u in Heeten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heeten wilt opnemen;
 • Omdat u in Heeten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heeten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heeten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heeten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heeten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heeten. Uitzonderingen in Heeten;
 • Als uw werkgever in Heeten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heeten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heeten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heeten niet geschikt voor uw werk in Heeten of
 • u functioneert niet voldoende in Heeten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heeten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heeten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heeten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heeten verblijft, dan mag uw werkgever in Heeten u eveneens wel ontslaan.