Ontslag Heeswijk-dinther

Uw werkgever in Heeswijk-dinther mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heeswijk-dinther zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heeswijk-dinther

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heeswijk-dinther. Uw werkgever in Heeswijk-dinther mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heeswijk-dinther arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heeswijk-dinther niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heeswijk-dinther te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heeswijk-dinther u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heeswijk-dinther of met bevallingsverlof bent in Heeswijk-dinther.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heeswijk-dinther kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heeswijk-dinther die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heeswijk-dinther
 • Als u in Heeswijk-dinther lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heeswijk-dinther wilt opnemen;
 • Omdat u in Heeswijk-dinther lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heeswijk-dinther lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heeswijk-dinther wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heeswijk-dinther op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heeswijk-dinther

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heeswijk-dinther. Uitzonderingen in Heeswijk-dinther;
 • Als uw werkgever in Heeswijk-dinther bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heeswijk-dinther aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heeswijk-dinther gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heeswijk-dinther niet geschikt voor uw werk in Heeswijk-dinther of
 • u functioneert niet voldoende in Heeswijk-dinther.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heeswijk-dinther

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heeswijk-dinther niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heeswijk-dinther of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heeswijk-dinther verblijft, dan mag uw werkgever in Heeswijk-dinther u eveneens wel ontslaan.