Ontslag Heeswijk

Uw werkgever in Heeswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heeswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heeswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heeswijk. Uw werkgever in Heeswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heeswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heeswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heeswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heeswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heeswijk of met bevallingsverlof bent in Heeswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heeswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heeswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heeswijk
 • Als u in Heeswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heeswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Heeswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heeswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heeswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heeswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heeswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heeswijk. Uitzonderingen in Heeswijk;
 • Als uw werkgever in Heeswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heeswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heeswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heeswijk niet geschikt voor uw werk in Heeswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Heeswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heeswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heeswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heeswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heeswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Heeswijk u eveneens wel ontslaan.