Ontslag Heesselt

Uw werkgever in Heesselt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heesselt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heesselt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heesselt. Uw werkgever in Heesselt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heesselt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heesselt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heesselt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heesselt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heesselt of met bevallingsverlof bent in Heesselt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heesselt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heesselt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heesselt
 • Als u in Heesselt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heesselt wilt opnemen;
 • Omdat u in Heesselt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heesselt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heesselt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heesselt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heesselt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heesselt. Uitzonderingen in Heesselt;
 • Als uw werkgever in Heesselt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heesselt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heesselt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heesselt niet geschikt voor uw werk in Heesselt of
 • u functioneert niet voldoende in Heesselt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heesselt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heesselt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heesselt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heesselt verblijft, dan mag uw werkgever in Heesselt u eveneens wel ontslaan.