Ontslag Heeseind

Uw werkgever in Heeseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heeseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heeseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heeseind. Uw werkgever in Heeseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heeseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heeseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heeseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heeseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heeseind of met bevallingsverlof bent in Heeseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heeseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heeseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heeseind
 • Als u in Heeseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heeseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Heeseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heeseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heeseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heeseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heeseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heeseind. Uitzonderingen in Heeseind;
 • Als uw werkgever in Heeseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heeseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heeseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heeseind niet geschikt voor uw werk in Heeseind of
 • u functioneert niet voldoende in Heeseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heeseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heeseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heeseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heeseind verblijft, dan mag uw werkgever in Heeseind u eveneens wel ontslaan.