Ontslag Heesch

Uw werkgever in Heesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heesch. Uw werkgever in Heesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heesch of met bevallingsverlof bent in Heesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heesch
 • Als u in Heesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Heesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heesch. Uitzonderingen in Heesch;
 • Als uw werkgever in Heesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heesch niet geschikt voor uw werk in Heesch of
 • u functioneert niet voldoende in Heesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heesch verblijft, dan mag uw werkgever in Heesch u eveneens wel ontslaan.