Ontslag Heesboom

Uw werkgever in Heesboom mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heesboom zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heesboom

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heesboom. Uw werkgever in Heesboom mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heesboom arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heesboom niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heesboom te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heesboom u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heesboom of met bevallingsverlof bent in Heesboom.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heesboom kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heesboom die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heesboom
 • Als u in Heesboom lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heesboom wilt opnemen;
 • Omdat u in Heesboom lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heesboom lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heesboom wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heesboom op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heesboom

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heesboom. Uitzonderingen in Heesboom;
 • Als uw werkgever in Heesboom bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heesboom aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heesboom gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heesboom niet geschikt voor uw werk in Heesboom of
 • u functioneert niet voldoende in Heesboom.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heesboom

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heesboom niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heesboom of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heesboom verblijft, dan mag uw werkgever in Heesboom u eveneens wel ontslaan.