Ontslag Heesbeen

Uw werkgever in Heesbeen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heesbeen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heesbeen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heesbeen. Uw werkgever in Heesbeen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heesbeen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heesbeen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heesbeen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heesbeen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heesbeen of met bevallingsverlof bent in Heesbeen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heesbeen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heesbeen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heesbeen
 • Als u in Heesbeen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heesbeen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heesbeen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heesbeen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heesbeen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heesbeen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heesbeen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heesbeen. Uitzonderingen in Heesbeen;
 • Als uw werkgever in Heesbeen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heesbeen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heesbeen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heesbeen niet geschikt voor uw werk in Heesbeen of
 • u functioneert niet voldoende in Heesbeen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heesbeen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heesbeen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heesbeen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heesbeen verblijft, dan mag uw werkgever in Heesbeen u eveneens wel ontslaan.