Ontslag Heesakker

Uw werkgever in Heesakker mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heesakker zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heesakker

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heesakker. Uw werkgever in Heesakker mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heesakker arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heesakker niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heesakker te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heesakker u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heesakker of met bevallingsverlof bent in Heesakker.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heesakker kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heesakker die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heesakker
 • Als u in Heesakker lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heesakker wilt opnemen;
 • Omdat u in Heesakker lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heesakker lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heesakker wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heesakker op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heesakker

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heesakker. Uitzonderingen in Heesakker;
 • Als uw werkgever in Heesakker bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heesakker aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heesakker gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heesakker niet geschikt voor uw werk in Heesakker of
 • u functioneert niet voldoende in Heesakker.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heesakker

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heesakker niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heesakker of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heesakker verblijft, dan mag uw werkgever in Heesakker u eveneens wel ontslaan.