Ontslag Heerstraat

Uw werkgever in Heerstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerstraat. Uw werkgever in Heerstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerstraat of met bevallingsverlof bent in Heerstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerstraat
 • Als u in Heerstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerstraat. Uitzonderingen in Heerstraat;
 • Als uw werkgever in Heerstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerstraat niet geschikt voor uw werk in Heerstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Heerstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Heerstraat u eveneens wel ontslaan.