Ontslag Heerstaaien

Uw werkgever in Heerstaaien mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerstaaien zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerstaaien

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerstaaien. Uw werkgever in Heerstaaien mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerstaaien arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerstaaien niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerstaaien te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerstaaien u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerstaaien of met bevallingsverlof bent in Heerstaaien.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerstaaien kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerstaaien die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerstaaien
 • Als u in Heerstaaien lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerstaaien wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerstaaien lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerstaaien lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerstaaien wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerstaaien op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerstaaien

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerstaaien. Uitzonderingen in Heerstaaien;
 • Als uw werkgever in Heerstaaien bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerstaaien aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerstaaien gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerstaaien niet geschikt voor uw werk in Heerstaaien of
 • u functioneert niet voldoende in Heerstaaien.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerstaaien

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerstaaien niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerstaaien of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerstaaien verblijft, dan mag uw werkgever in Heerstaaien u eveneens wel ontslaan.