Ontslag Heers

Uw werkgever in Heers mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heers zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heers

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heers. Uw werkgever in Heers mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heers arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heers niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heers te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heers u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heers of met bevallingsverlof bent in Heers.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heers kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heers die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heers
 • Als u in Heers lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heers wilt opnemen;
 • Omdat u in Heers lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heers lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heers wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heers op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heers

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heers. Uitzonderingen in Heers;
 • Als uw werkgever in Heers bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heers aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heers gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heers niet geschikt voor uw werk in Heers of
 • u functioneert niet voldoende in Heers.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heers

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heers niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heers of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heers verblijft, dan mag uw werkgever in Heers u eveneens wel ontslaan.