Ontslag Heerlen

Uw werkgever in Heerlen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerlen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerlen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerlen. Uw werkgever in Heerlen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerlen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerlen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerlen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerlen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerlen of met bevallingsverlof bent in Heerlen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerlen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerlen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerlen
 • Als u in Heerlen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerlen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerlen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerlen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerlen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerlen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerlen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerlen. Uitzonderingen in Heerlen;
 • Als uw werkgever in Heerlen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerlen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerlen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerlen niet geschikt voor uw werk in Heerlen of
 • u functioneert niet voldoende in Heerlen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerlen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerlen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerlen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerlen verblijft, dan mag uw werkgever in Heerlen u eveneens wel ontslaan.