Ontslag Heerle

Uw werkgever in Heerle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerle. Uw werkgever in Heerle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerle of met bevallingsverlof bent in Heerle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerle
 • Als u in Heerle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerle wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerle. Uitzonderingen in Heerle;
 • Als uw werkgever in Heerle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerle niet geschikt voor uw werk in Heerle of
 • u functioneert niet voldoende in Heerle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerle verblijft, dan mag uw werkgever in Heerle u eveneens wel ontslaan.