Ontslag Heerjansdam

Uw werkgever in Heerjansdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerjansdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerjansdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerjansdam. Uw werkgever in Heerjansdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerjansdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerjansdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerjansdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerjansdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerjansdam of met bevallingsverlof bent in Heerjansdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerjansdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerjansdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerjansdam
 • Als u in Heerjansdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerjansdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerjansdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerjansdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerjansdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerjansdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerjansdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerjansdam. Uitzonderingen in Heerjansdam;
 • Als uw werkgever in Heerjansdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerjansdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerjansdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerjansdam niet geschikt voor uw werk in Heerjansdam of
 • u functioneert niet voldoende in Heerjansdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerjansdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerjansdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerjansdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerjansdam verblijft, dan mag uw werkgever in Heerjansdam u eveneens wel ontslaan.