Ontslag Heerhugowaard

Uw werkgever in Heerhugowaard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerhugowaard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerhugowaard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerhugowaard. Uw werkgever in Heerhugowaard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerhugowaard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerhugowaard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerhugowaard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerhugowaard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerhugowaard of met bevallingsverlof bent in Heerhugowaard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerhugowaard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerhugowaard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerhugowaard
 • Als u in Heerhugowaard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerhugowaard wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerhugowaard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerhugowaard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerhugowaard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerhugowaard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerhugowaard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerhugowaard. Uitzonderingen in Heerhugowaard;
 • Als uw werkgever in Heerhugowaard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerhugowaard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerhugowaard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerhugowaard niet geschikt voor uw werk in Heerhugowaard of
 • u functioneert niet voldoende in Heerhugowaard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerhugowaard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerhugowaard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerhugowaard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerhugowaard verblijft, dan mag uw werkgever in Heerhugowaard u eveneens wel ontslaan.