Ontslag Heerewaarden

Uw werkgever in Heerewaarden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerewaarden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerewaarden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerewaarden. Uw werkgever in Heerewaarden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerewaarden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerewaarden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerewaarden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerewaarden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerewaarden of met bevallingsverlof bent in Heerewaarden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerewaarden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerewaarden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerewaarden
 • Als u in Heerewaarden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerewaarden wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerewaarden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerewaarden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerewaarden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerewaarden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerewaarden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerewaarden. Uitzonderingen in Heerewaarden;
 • Als uw werkgever in Heerewaarden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerewaarden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerewaarden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerewaarden niet geschikt voor uw werk in Heerewaarden of
 • u functioneert niet voldoende in Heerewaarden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerewaarden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerewaarden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerewaarden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerewaarden verblijft, dan mag uw werkgever in Heerewaarden u eveneens wel ontslaan.