Ontslag Heerenveen /it hearrenfean

Uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerenveen /it hearrenfean zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerenveen /it hearrenfean

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerenveen /it hearrenfean. Uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerenveen /it hearrenfean arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerenveen /it hearrenfean niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerenveen /it hearrenfean of met bevallingsverlof bent in Heerenveen /it hearrenfean.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerenveen /it hearrenfean kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerenveen /it hearrenfean die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerenveen /it hearrenfean
 • Als u in Heerenveen /it hearrenfean lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerenveen /it hearrenfean wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerenveen /it hearrenfean lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerenveen /it hearrenfean lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerenveen /it hearrenfean op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerenveen /it hearrenfean

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerenveen /it hearrenfean. Uitzonderingen in Heerenveen /it hearrenfean;
 • Als uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerenveen /it hearrenfean aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerenveen /it hearrenfean niet geschikt voor uw werk in Heerenveen /it hearrenfean of
 • u functioneert niet voldoende in Heerenveen /it hearrenfean.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerenveen /it hearrenfean

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerenveen /it hearrenfean of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerenveen /it hearrenfean verblijft, dan mag uw werkgever in Heerenveen /it hearrenfean u eveneens wel ontslaan.