Ontslag Heerendonk

Uw werkgever in Heerendonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerendonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerendonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerendonk. Uw werkgever in Heerendonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerendonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerendonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerendonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerendonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerendonk of met bevallingsverlof bent in Heerendonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerendonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerendonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerendonk
 • Als u in Heerendonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerendonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerendonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerendonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerendonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerendonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerendonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerendonk. Uitzonderingen in Heerendonk;
 • Als uw werkgever in Heerendonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerendonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerendonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerendonk niet geschikt voor uw werk in Heerendonk of
 • u functioneert niet voldoende in Heerendonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerendonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerendonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerendonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerendonk verblijft, dan mag uw werkgever in Heerendonk u eveneens wel ontslaan.