Ontslag Heereind

Uw werkgever in Heereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heereind. Uw werkgever in Heereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heereind of met bevallingsverlof bent in Heereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heereind
 • Als u in Heereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Heereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heereind. Uitzonderingen in Heereind;
 • Als uw werkgever in Heereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heereind niet geschikt voor uw werk in Heereind of
 • u functioneert niet voldoende in Heereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heereind verblijft, dan mag uw werkgever in Heereind u eveneens wel ontslaan.