Ontslag Heereburen

Uw werkgever in Heereburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heereburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heereburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heereburen. Uw werkgever in Heereburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heereburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heereburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heereburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heereburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heereburen of met bevallingsverlof bent in Heereburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heereburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heereburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heereburen
 • Als u in Heereburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heereburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heereburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heereburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heereburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heereburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heereburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heereburen. Uitzonderingen in Heereburen;
 • Als uw werkgever in Heereburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heereburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heereburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heereburen niet geschikt voor uw werk in Heereburen of
 • u functioneert niet voldoende in Heereburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heereburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heereburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heereburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heereburen verblijft, dan mag uw werkgever in Heereburen u eveneens wel ontslaan.