Ontslag Heerde

Uw werkgever in Heerde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heerde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heerde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heerde. Uw werkgever in Heerde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heerde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heerde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heerde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heerde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heerde of met bevallingsverlof bent in Heerde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heerde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heerde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heerde
 • Als u in Heerde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heerde wilt opnemen;
 • Omdat u in Heerde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heerde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heerde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heerde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heerde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heerde. Uitzonderingen in Heerde;
 • Als uw werkgever in Heerde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heerde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heerde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heerde niet geschikt voor uw werk in Heerde of
 • u functioneert niet voldoende in Heerde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heerde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heerde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heerde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heerde verblijft, dan mag uw werkgever in Heerde u eveneens wel ontslaan.