Ontslag Heenweg

Uw werkgever in Heenweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heenweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heenweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heenweg. Uw werkgever in Heenweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heenweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heenweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heenweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heenweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heenweg of met bevallingsverlof bent in Heenweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heenweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heenweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heenweg
 • Als u in Heenweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heenweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Heenweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heenweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heenweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heenweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heenweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heenweg. Uitzonderingen in Heenweg;
 • Als uw werkgever in Heenweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heenweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heenweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heenweg niet geschikt voor uw werk in Heenweg of
 • u functioneert niet voldoende in Heenweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heenweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heenweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heenweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heenweg verblijft, dan mag uw werkgever in Heenweg u eveneens wel ontslaan.