Ontslag Heenvliet

Uw werkgever in Heenvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heenvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heenvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heenvliet. Uw werkgever in Heenvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heenvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heenvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heenvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heenvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heenvliet of met bevallingsverlof bent in Heenvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heenvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heenvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heenvliet
 • Als u in Heenvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heenvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Heenvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heenvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heenvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heenvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heenvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heenvliet. Uitzonderingen in Heenvliet;
 • Als uw werkgever in Heenvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heenvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heenvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heenvliet niet geschikt voor uw werk in Heenvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Heenvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heenvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heenvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heenvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heenvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Heenvliet u eveneens wel ontslaan.