Ontslag Heensche molen

Uw werkgever in Heensche molen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heensche molen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heensche molen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heensche molen. Uw werkgever in Heensche molen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heensche molen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heensche molen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heensche molen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heensche molen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heensche molen of met bevallingsverlof bent in Heensche molen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heensche molen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heensche molen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heensche molen
 • Als u in Heensche molen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heensche molen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heensche molen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heensche molen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heensche molen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heensche molen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heensche molen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heensche molen. Uitzonderingen in Heensche molen;
 • Als uw werkgever in Heensche molen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heensche molen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heensche molen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heensche molen niet geschikt voor uw werk in Heensche molen of
 • u functioneert niet voldoende in Heensche molen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heensche molen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heensche molen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heensche molen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heensche molen verblijft, dan mag uw werkgever in Heensche molen u eveneens wel ontslaan.