Ontslag Heemstede

Uw werkgever in Heemstede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heemstede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heemstede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heemstede. Uw werkgever in Heemstede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heemstede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heemstede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heemstede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heemstede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heemstede of met bevallingsverlof bent in Heemstede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heemstede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heemstede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heemstede
 • Als u in Heemstede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heemstede wilt opnemen;
 • Omdat u in Heemstede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heemstede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heemstede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heemstede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heemstede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heemstede. Uitzonderingen in Heemstede;
 • Als uw werkgever in Heemstede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heemstede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heemstede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heemstede niet geschikt voor uw werk in Heemstede of
 • u functioneert niet voldoende in Heemstede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heemstede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heemstede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heemstede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heemstede verblijft, dan mag uw werkgever in Heemstede u eveneens wel ontslaan.