Ontslag Heemskerk

Uw werkgever in Heemskerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heemskerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heemskerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heemskerk. Uw werkgever in Heemskerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heemskerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heemskerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heemskerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heemskerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heemskerk of met bevallingsverlof bent in Heemskerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heemskerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heemskerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heemskerk
 • Als u in Heemskerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heemskerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Heemskerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heemskerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heemskerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heemskerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heemskerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heemskerk. Uitzonderingen in Heemskerk;
 • Als uw werkgever in Heemskerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heemskerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heemskerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heemskerk niet geschikt voor uw werk in Heemskerk of
 • u functioneert niet voldoende in Heemskerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heemskerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heemskerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heemskerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heemskerk verblijft, dan mag uw werkgever in Heemskerk u eveneens wel ontslaan.