Ontslag Heemserveen

Uw werkgever in Heemserveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heemserveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heemserveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heemserveen. Uw werkgever in Heemserveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heemserveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heemserveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heemserveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heemserveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heemserveen of met bevallingsverlof bent in Heemserveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heemserveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heemserveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heemserveen
 • Als u in Heemserveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heemserveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Heemserveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heemserveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heemserveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heemserveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heemserveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heemserveen. Uitzonderingen in Heemserveen;
 • Als uw werkgever in Heemserveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heemserveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heemserveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heemserveen niet geschikt voor uw werk in Heemserveen of
 • u functioneert niet voldoende in Heemserveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heemserveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heemserveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heemserveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heemserveen verblijft, dan mag uw werkgever in Heemserveen u eveneens wel ontslaan.