Ontslag Heelweg-west

Uw werkgever in Heelweg-west mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heelweg-west zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heelweg-west

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heelweg-west. Uw werkgever in Heelweg-west mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heelweg-west arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heelweg-west niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heelweg-west te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heelweg-west u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heelweg-west of met bevallingsverlof bent in Heelweg-west.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heelweg-west kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heelweg-west die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heelweg-west
 • Als u in Heelweg-west lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heelweg-west wilt opnemen;
 • Omdat u in Heelweg-west lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heelweg-west lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heelweg-west wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heelweg-west op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heelweg-west

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heelweg-west. Uitzonderingen in Heelweg-west;
 • Als uw werkgever in Heelweg-west bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heelweg-west aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heelweg-west gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heelweg-west niet geschikt voor uw werk in Heelweg-west of
 • u functioneert niet voldoende in Heelweg-west.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heelweg-west

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heelweg-west niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heelweg-west of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heelweg-west verblijft, dan mag uw werkgever in Heelweg-west u eveneens wel ontslaan.