Ontslag Heelsum

Uw werkgever in Heelsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heelsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heelsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heelsum. Uw werkgever in Heelsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heelsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heelsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heelsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heelsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heelsum of met bevallingsverlof bent in Heelsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heelsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heelsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heelsum
 • Als u in Heelsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heelsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Heelsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heelsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heelsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heelsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heelsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heelsum. Uitzonderingen in Heelsum;
 • Als uw werkgever in Heelsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heelsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heelsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heelsum niet geschikt voor uw werk in Heelsum of
 • u functioneert niet voldoende in Heelsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heelsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heelsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heelsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heelsum verblijft, dan mag uw werkgever in Heelsum u eveneens wel ontslaan.