Ontslag Heel

Uw werkgever in Heel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heel. Uw werkgever in Heel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heel of met bevallingsverlof bent in Heel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heel
 • Als u in Heel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heel wilt opnemen;
 • Omdat u in Heel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heel. Uitzonderingen in Heel;
 • Als uw werkgever in Heel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heel niet geschikt voor uw werk in Heel of
 • u functioneert niet voldoende in Heel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heel verblijft, dan mag uw werkgever in Heel u eveneens wel ontslaan.