Ontslag Heek

Uw werkgever in Heek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heek. Uw werkgever in Heek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heek of met bevallingsverlof bent in Heek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heek
 • Als u in Heek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heek wilt opnemen;
 • Omdat u in Heek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heek. Uitzonderingen in Heek;
 • Als uw werkgever in Heek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heek niet geschikt voor uw werk in Heek of
 • u functioneert niet voldoende in Heek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heek verblijft, dan mag uw werkgever in Heek u eveneens wel ontslaan.