Ontslag Heegherhoek

Uw werkgever in Heegherhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Heegherhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Heegherhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Heegherhoek. Uw werkgever in Heegherhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Heegherhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Heegherhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Heegherhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Heegherhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Heegherhoek of met bevallingsverlof bent in Heegherhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Heegherhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Heegherhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Heegherhoek
 • Als u in Heegherhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Heegherhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Heegherhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Heegherhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Heegherhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Heegherhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Heegherhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Heegherhoek. Uitzonderingen in Heegherhoek;
 • Als uw werkgever in Heegherhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Heegherhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Heegherhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Heegherhoek niet geschikt voor uw werk in Heegherhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Heegherhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Heegherhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Heegherhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Heegherhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Heegherhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Heegherhoek u eveneens wel ontslaan.