Ontslag Hedikhuizen

Uw werkgever in Hedikhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hedikhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hedikhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hedikhuizen. Uw werkgever in Hedikhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hedikhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hedikhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hedikhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hedikhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hedikhuizen of met bevallingsverlof bent in Hedikhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hedikhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hedikhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hedikhuizen
 • Als u in Hedikhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hedikhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Hedikhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hedikhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hedikhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hedikhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hedikhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hedikhuizen. Uitzonderingen in Hedikhuizen;
 • Als uw werkgever in Hedikhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hedikhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hedikhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hedikhuizen niet geschikt voor uw werk in Hedikhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Hedikhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hedikhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hedikhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hedikhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hedikhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Hedikhuizen u eveneens wel ontslaan.