Ontslag Hedel

Uw werkgever in Hedel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hedel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hedel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hedel. Uw werkgever in Hedel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hedel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hedel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hedel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hedel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hedel of met bevallingsverlof bent in Hedel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hedel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hedel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hedel
 • Als u in Hedel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hedel wilt opnemen;
 • Omdat u in Hedel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hedel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hedel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hedel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hedel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hedel. Uitzonderingen in Hedel;
 • Als uw werkgever in Hedel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hedel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hedel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hedel niet geschikt voor uw werk in Hedel of
 • u functioneert niet voldoende in Hedel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hedel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hedel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hedel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hedel verblijft, dan mag uw werkgever in Hedel u eveneens wel ontslaan.