Ontslag Hebrecht

Uw werkgever in Hebrecht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hebrecht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hebrecht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hebrecht. Uw werkgever in Hebrecht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hebrecht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hebrecht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hebrecht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hebrecht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hebrecht of met bevallingsverlof bent in Hebrecht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hebrecht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hebrecht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hebrecht
 • Als u in Hebrecht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hebrecht wilt opnemen;
 • Omdat u in Hebrecht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hebrecht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hebrecht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hebrecht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hebrecht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hebrecht. Uitzonderingen in Hebrecht;
 • Als uw werkgever in Hebrecht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hebrecht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hebrecht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hebrecht niet geschikt voor uw werk in Hebrecht of
 • u functioneert niet voldoende in Hebrecht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hebrecht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hebrecht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hebrecht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hebrecht verblijft, dan mag uw werkgever in Hebrecht u eveneens wel ontslaan.