Ontslag Hazennest

Uw werkgever in Hazennest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hazennest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hazennest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hazennest. Uw werkgever in Hazennest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hazennest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hazennest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hazennest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hazennest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hazennest of met bevallingsverlof bent in Hazennest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hazennest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hazennest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hazennest
 • Als u in Hazennest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hazennest wilt opnemen;
 • Omdat u in Hazennest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hazennest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hazennest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hazennest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hazennest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hazennest. Uitzonderingen in Hazennest;
 • Als uw werkgever in Hazennest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hazennest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hazennest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hazennest niet geschikt voor uw werk in Hazennest of
 • u functioneert niet voldoende in Hazennest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hazennest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hazennest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hazennest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hazennest verblijft, dan mag uw werkgever in Hazennest u eveneens wel ontslaan.