Ontslag Hazenhurk

Uw werkgever in Hazenhurk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hazenhurk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hazenhurk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hazenhurk. Uw werkgever in Hazenhurk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hazenhurk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hazenhurk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hazenhurk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hazenhurk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hazenhurk of met bevallingsverlof bent in Hazenhurk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hazenhurk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hazenhurk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hazenhurk
 • Als u in Hazenhurk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hazenhurk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hazenhurk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hazenhurk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hazenhurk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hazenhurk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hazenhurk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hazenhurk. Uitzonderingen in Hazenhurk;
 • Als uw werkgever in Hazenhurk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hazenhurk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hazenhurk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hazenhurk niet geschikt voor uw werk in Hazenhurk of
 • u functioneert niet voldoende in Hazenhurk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hazenhurk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hazenhurk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hazenhurk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hazenhurk verblijft, dan mag uw werkgever in Hazenhurk u eveneens wel ontslaan.