Ontslag Hazeldonk

Uw werkgever in Hazeldonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hazeldonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hazeldonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hazeldonk. Uw werkgever in Hazeldonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hazeldonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hazeldonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hazeldonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hazeldonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hazeldonk of met bevallingsverlof bent in Hazeldonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hazeldonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hazeldonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hazeldonk
 • Als u in Hazeldonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hazeldonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Hazeldonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hazeldonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hazeldonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hazeldonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hazeldonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hazeldonk. Uitzonderingen in Hazeldonk;
 • Als uw werkgever in Hazeldonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hazeldonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hazeldonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hazeldonk niet geschikt voor uw werk in Hazeldonk of
 • u functioneert niet voldoende in Hazeldonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hazeldonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hazeldonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hazeldonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hazeldonk verblijft, dan mag uw werkgever in Hazeldonk u eveneens wel ontslaan.