Ontslag Hazelberg

Uw werkgever in Hazelberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hazelberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hazelberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hazelberg. Uw werkgever in Hazelberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hazelberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hazelberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hazelberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hazelberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hazelberg of met bevallingsverlof bent in Hazelberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hazelberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hazelberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hazelberg
 • Als u in Hazelberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hazelberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Hazelberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hazelberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hazelberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hazelberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hazelberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hazelberg. Uitzonderingen in Hazelberg;
 • Als uw werkgever in Hazelberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hazelberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hazelberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hazelberg niet geschikt voor uw werk in Hazelberg of
 • u functioneert niet voldoende in Hazelberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hazelberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hazelberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hazelberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hazelberg verblijft, dan mag uw werkgever in Hazelberg u eveneens wel ontslaan.