Ontslag Hazelaar

Uw werkgever in Hazelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hazelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hazelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hazelaar. Uw werkgever in Hazelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hazelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hazelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hazelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hazelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hazelaar of met bevallingsverlof bent in Hazelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hazelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hazelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hazelaar
 • Als u in Hazelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hazelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Hazelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hazelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hazelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hazelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hazelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hazelaar. Uitzonderingen in Hazelaar;
 • Als uw werkgever in Hazelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hazelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hazelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hazelaar niet geschikt voor uw werk in Hazelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Hazelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hazelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hazelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hazelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hazelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Hazelaar u eveneens wel ontslaan.