Ontslag Hayum

Uw werkgever in Hayum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Hayum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Hayum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Hayum. Uw werkgever in Hayum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Hayum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Hayum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Hayum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Hayum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Hayum of met bevallingsverlof bent in Hayum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Hayum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Hayum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Hayum
 • Als u in Hayum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Hayum wilt opnemen;
 • Omdat u in Hayum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Hayum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Hayum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Hayum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Hayum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Hayum. Uitzonderingen in Hayum;
 • Als uw werkgever in Hayum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Hayum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Hayum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Hayum niet geschikt voor uw werk in Hayum of
 • u functioneert niet voldoende in Hayum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Hayum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Hayum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Hayum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Hayum verblijft, dan mag uw werkgever in Hayum u eveneens wel ontslaan.