Ontslag Havenhoofd

Uw werkgever in Havenhoofd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Havenhoofd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Havenhoofd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Havenhoofd. Uw werkgever in Havenhoofd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Havenhoofd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Havenhoofd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Havenhoofd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Havenhoofd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Havenhoofd of met bevallingsverlof bent in Havenhoofd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Havenhoofd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Havenhoofd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Havenhoofd
 • Als u in Havenhoofd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Havenhoofd wilt opnemen;
 • Omdat u in Havenhoofd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Havenhoofd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Havenhoofd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Havenhoofd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Havenhoofd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Havenhoofd. Uitzonderingen in Havenhoofd;
 • Als uw werkgever in Havenhoofd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Havenhoofd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Havenhoofd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Havenhoofd niet geschikt voor uw werk in Havenhoofd of
 • u functioneert niet voldoende in Havenhoofd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Havenhoofd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Havenhoofd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Havenhoofd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Havenhoofd verblijft, dan mag uw werkgever in Havenhoofd u eveneens wel ontslaan.