Ontslag Havelterberg

Uw werkgever in Havelterberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Havelterberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Havelterberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Havelterberg. Uw werkgever in Havelterberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Havelterberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Havelterberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Havelterberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Havelterberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Havelterberg of met bevallingsverlof bent in Havelterberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Havelterberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Havelterberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Havelterberg
 • Als u in Havelterberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Havelterberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Havelterberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Havelterberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Havelterberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Havelterberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Havelterberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Havelterberg. Uitzonderingen in Havelterberg;
 • Als uw werkgever in Havelterberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Havelterberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Havelterberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Havelterberg niet geschikt voor uw werk in Havelterberg of
 • u functioneert niet voldoende in Havelterberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Havelterberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Havelterberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Havelterberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Havelterberg verblijft, dan mag uw werkgever in Havelterberg u eveneens wel ontslaan.