Ontslag Havelte

Uw werkgever in Havelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Havelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Havelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Havelte. Uw werkgever in Havelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Havelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Havelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Havelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Havelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Havelte of met bevallingsverlof bent in Havelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Havelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Havelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Havelte
 • Als u in Havelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Havelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Havelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Havelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Havelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Havelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Havelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Havelte. Uitzonderingen in Havelte;
 • Als uw werkgever in Havelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Havelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Havelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Havelte niet geschikt voor uw werk in Havelte of
 • u functioneert niet voldoende in Havelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Havelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Havelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Havelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Havelte verblijft, dan mag uw werkgever in Havelte u eveneens wel ontslaan.